Visi dan Misi PTSN

VISI
Merupakan salah sebuah institusi TVET dalam bidang kejuruteraan petrokimia dan teknologi kimia serta teknologi makanan di rantau Asia Pasifik.

MISI
a. Memperkasakan pelaksanaan kurikulum yang dipandu oleh industri.
b. Membangun insan yang berkemahiran, berinovasi dan berintegriti berasaskan pendidikan holistik.
c. Mendapat pengiktirafan dan akreditasi daripada badan professional yang bertauliah.
d. Membudayakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan