Unit Teknologi Maklumat

 

PENGENALAN
Unit Teknologi Maklumat (UTM) mula ditubuhkan pada Jun 2017. Unit ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rangkaian kampus PTSN. Selain itu, UTM juga bertanggung jawab terhadap hampir 1200 buah komputer yang ada di sini dari segi teknikal dan penyelenggaraan. Unit ini hanya mempunya seorang kakitangan yang menguruskan seluruh aktiviti melibatkan ICT di PTSN iaitu:-

Cik Norfaiza binti Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29
Tel: 06 974 2201 / 014 376 0657
Emel: norfaiza@ptsn.edu.my

AKTIVITI & FUNGSI
Antara fungsi Unit Teknologi Maklumat PTSN adalah:-

1. Mengendalikan rangkaian kampus Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail.
2. Menyokong sistem-sistem yang digunakan di pentadbiran dan jabatan seperti SPMP, CIDOS, Microsoft 365, emel 1Govuc, Time Clocking System dan lain-lain.
3. Merancang perolehan, mengurus dan mengawalselia aset ICT di semua jabatan dan unit.
4. Memberi khidmat sokongan teknikal yang berkaitan dengan ICT kepada jabatan dan unit.
5. Membaik pulih komputer dan pengagihan komputer kepada seluruh jabatan dan unit di PTSN.                                                                                                            CARTA ORGANISASI


  
 


Norfaiexa.A/...