Program DCE

                                          PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran teknikal yang diperlukan supaya mereka boleh bersaing selari dengan perkembangan  teknologi dalam bidang kejuruteraan kimia. Pendekatan latihan adalah melalui teori and amali seperti pengoperasian bengkel, loji mini, simulasi proses dan ujikaji di makmal. Secara ilmiah, pengetahuan dalam kejuruteraan kimia terangkum dalam beberapa kursus berkaitan (Kualiti Alam Sekitar dan Kawalan Pencemaran, Tindakbalas Kimia, Kimia Organik dan Sains Bahan).