Unit Penyelidikan Inovasi & Komersilan

PENGENALAN

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersilan (UPIK) adalah sebuah unit yang bertanggungjawab sebagai peneraju Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail dalam usaha untuk memperluaskan akses dan meningkatkan kualiti graduan dan institusi secara keseluruhan melalui aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersilan. Selaras dengan aspirasi Kementerian Pengajian Tinggi, UPIK berusaha untuk membangunkan kerjasama empat pihak (quadruple helix) yang lebih akrab melibatkan Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, industri, kerajaan, dan komuniti tempatan. Fokus utama UPIK adalah untuk membudayakan penyelidikan dan mewujudkan ruang untuk berkolaborasi dengan pihak berkepentingan dalam  meningkatkan pembangunan inovasi produk serta pengkomersilan idea-idea baru.


OBJEKTIF

  • Menguruskan dan memantau aktiviti penyelidikan, inovasi dan komersilan mengikut pelan strategik Politeknik Tun Syed Nasir  Syed Ismail
  • Menyelaras aktiviti penyelidikan , inovasi dan komersilan antara jabatan dengan pihak luar
  • Memantau pencapaian prestasi penyelidikan, inovasi & pengkomersilan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam PolyPMO, Polyrate, dan lain-lain keperluan standard
  • Merancang dan membina jalinan hubungan kolaborasi dengan pihak luar dalam bidang penyelidikan, inovasi dan komersilan
  • Menggalakkan pembudayaan penyelidikan dan inovasi dalam kalangan pensyarah & pelajar
  • Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan dan pencapaian aktiviti penyelidikan dan inovasi untuk bidang tujahan PTSN

 

CARTA ORGANISASI UPIK 2018


GALERI UPIK

 

Proses Permohonan Penyertaan Inovasi_Penulisan Ilmiah_Pembentangan

 

Proses Permohonan Harta Intelek

 

Proses Perlaksanaan Produk Inovasi Boleh Diaplikasi

 

 

Borang Pengurusan UPIK