Unit Pembangunan Senggaraan & Pengurusan Fasiliti

PENGENALAN

Unit Pembangunan Senggaraan dan Pengurusan Fasiliti (FM) di ujudkan bertujuan bagi membantu mengurus kerja-kerja penyelenggaraan bangunan, kemudahan fasiliti dan kenderaan Jabatan. Unit ini juga membantu pengurusan fasiliti (FM)  bagi memastikan Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa, kondusif, sempurna dan selamat.


OBJEKTIF

Membantu memastikan bangunan dan segala kemudahan infrastuktur yang disediakan berada di dalam keadaan baik dan selamat, bagi menyokong proses pemberian latihan separa profesional dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya.


FUNGSI

Bertanggungjawab mengenalpasti dan membuat laporan kerosakan melalui sistem CMMS kepada Pengurusan Fasiliti (FM), kerja-kerja Awam dan Bangunan (C & S), Mekanikal dan Elektrik (M & E), Pengurusan Sistem Bangunan (BMS), Teknologi Maklumat (IT), Pengawal Keselamatan, Pest Control, Kawasan dan Landscape serta Kebersihan Kawasan.           

 

CARTA ORGANISASI UPS 2018