Building & Facilities

Unit Pembangunan Dan Senggaraan atau ringkasnya dikenali UPS bertanggungjawab terhadap segala pemeliharaan bangunan dan infrastruktur PTSN agar berada dalam keadaan baik. Keutamaan yang diberikan adalah memastikan proses P&P berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan.

Kakitangan UPS terdiri daripada seorang Pembantu Jurutera merangkap Pegawai Pembangunan Dan Senggaraan.