Administration

Pejabat Pentadbiran Politeknik Tun Syed Nasir bertanggungjawab menguruskan hal-hal pentadbiran dan memberi khidmat pengurusan dengan sempurna dan berkesan dalam perkara-perkara berikut:-

Pentadbiran dan Perkhidmatan PTSN.
Hal ehwal kewangan berkaitan Belanja Mengurus dan Pembnagunan Sumber Manusia.
Keperluan kenderaan pejabat untuk tugas rasmi.
Kebersihan dan keceriaan PTSN.
Stor Pusat PTSN.